Vem ska utföra monteringsarbete?

När delarna är tillverkade och klara så kommer monteringen. Ibland så måste den utföras på plats då det kanske handlar om stora delar och bitar av byggnader. Men det finns också monteringsarbete som kan utföras på plats av samma verkstad som tillverkade. Det gäller att fatta rätt beslut vad gäller monteringen för att på så vis spara tid och pengar.

Monteringsarbete på samma verkstad

När samma verkstad som tillverkade delarna ska montera så måste det finnas plats för detta. Ibland så innebär monteringsarbete att mycket små delar ska komma på plats. Då kanske det räcker med ett bord där det går att jobba med detta.

Men det finns också montering som kan kräva stor plats. Det kan ju till och med vara så att man behöver robotar för att klara av jobbet. Om det ska till svetsning eller andra metoder för att sätta samman element så måste kunskap också finnas för detta.

Finns kunskapen på verkstaden så är det en fördel att montering sker på plats. Då behöver delarna inte resa vidare och man kan spara tid på att allting sker på samma ställe. Men det här beror som sagt på den kunskap som finns på verkstaden.

Duktiga medarbetare

Duktiga medarbetare är ett måste då det ska monteras på samma verkstad som tillverkar. Montering och tillverkning är inte samma sak. Ibland så hyr verkstäder in personal som enbart kommer för att sätta ihop delar. De får då specialutbildning i detta syfte. Det kan vara ett smart sätt att se till att produktionen flyter på snabbt och att allting blir rätt.

Men när det krävs lite mer än en enkel kurs för att kunna montera så kan det vara bättre att jobba med en legooperatör för montering. Då är det bra om denna samarbetspartner finns nära.

Legooperatörer för montering

Monteringsarbeten kan också ses som legoarbete. När det ska till särskilda maskiner som till exempel vid legosvetsning så är det bra att ha ett proffs vid sin sida.  Det är viktigt att det som har tillverkats inte skadas vid montering. Det kommer det inte att göra då man vänder sig till en verkstad som är experter på denna del av produktionen.

Om monteringsarbetet måste genomföras av en annan verkstad så är det mycket bra om den finns i närheten. Långa transporter tar tid och kostar mer. Det är också på grund av detta som det finns stora fördelar med industriområden där det är lätt att samarbeta. Då kan ett projekt bli klart snabbt trots att man måste hyra in en legooperatör för den sista biten då en produkt ska sättas samman på rätt sätt.

11 Dec 2018