Ta hand om vårt vatten med tungmetallavskiljare

I ett industriområde är det extra viktigt att rena dagvatten och det spillvatten som förekommer med tungmetallavskiljare. Även om monteringsarbete inte leder till utsläpp så är det ganska säkert att den efterbearbetning som genomfördes innan monteringen gör det. Dessutom kan det ju finnas många olika typer av verkstäder i samma område och då behövs filtreringen allmänt för allt spill- och dagvatten.

/turbiner.jpg

Vad är en tungmetallavskiljare?

En tungmetallavskiljare är ett filter som dagvatten och spillvatten rinner igenom. Filtret är gjort för att fånga upp små partiklar av tungmetaller som vi inte vill få ut i naturen. Det finns också filter för metaller som kan klara av kolväten såväl som suspenderade ämnen.

När tungmetallfiltret även kan separera olja så passar det mycket bra i en industriregion där oljespill blandas med spill från metallbearbetning som givetvis tar med sig spår av metallerna som frigörs under arbetet.

Behövs vatten som ska till reningsverk filtreras?

Nu kan det förstås verka överflödigt att filtrerar vatten som ska till reningsverk med tungmetallavskiljare. Fast det är det inte. Reningsverk har ett hårt tryck med mycket vatten som ska renas och behöver detta stöd för att deras processer ska ge bästa möjliga resultat.

När det ändå installeras dagvattensystem i marken i industriområden är det verkligen klokt att lägga till filtren som fångar upp de farliga ämnena som vi inte vill ha i vårt vatten. Inte i vatten som finns i naturen, och inte i det vatten som kommer ut från våra reningsverk för att återanvändas.

Viktigt att välja rätt typ av filter

Nu är det viktigt att förstå att det finns en rad olika typer av filter för tungmetaller. Om en tungmetallavskiljare ska användas i ett svenskt industriområde så ska den vara certifierad för detta. Dels så gäller det att hålla sig till de svenska miljökravsnormer som vi har i vårt land.

Utöver detta finns det vattendirektiv från EU. Filter ska vara i enlighet med dessa för att användas i EU-länder. När du kontaktar ett svenskt företag som jobbar med filter för vattenrening i Sverige så kommer du att få hjälp med att välja godkända filter.

En gemensam insats som gör skillnad

I ett industriområde är det viktigt att jobba tillsammans med rengöring av spillvatten. De system som läggs ner i marken för att fånga upp dagvatten är ju viktiga för hela området. Det handlar inte bara om att rena förorenat vatten.

Med dagvattenkassetter och dagvattenmagasin går det att hindra översvämningar vid kraftiga skyfall. Därmed går det att se till att arbetet i området kan fortgå trots att det regnar så pass att det borde bli översvämning.

I samma system som ser till att vägar och parkeringar förblir brukbara så går det att installera tungmetallavskiljare och därmed göra en viktig insats för natur och miljö.

27 Aug 2022