Likvidera aktiebolag eller erbjuda legoarbete

Dagens verkstadsindustri är flexibel och otroligt modern. Ett företag som jobbar med att forma metalldetaljer kan också vara proffs på montering och ytbehandling. När verksamheten går för långsamt och det finns tankar om att likvidera aktiebolag för att det inte går runt kan det vara dags att se på möjligheter med legoarbete.

Likvidera aktiebolag för att förhindra konkurs

Ett företag som inte går med vinst måste hanteras på rätt sätt. Att blunda för verkligheten kan vara att rusa snabbare mot en konkurs. Ibland kan det vara klokare att lägga ner och likvidera aktiebolag när det fortfarande finns pengar i det och relationer med kunder och samarbetspartners fortfarande är god.

En likvidation som förhindrar en konkurs kan vara det bästa beslutet. Men för ett verkstadsföretag som har många strängar på sin lya kan en utveckling av legoarbete också bli något som förändrar verksamhetens kurs och lönsamhet.

Vilka områden skulle kunna utvecklas?

Det är ju inte sällan så att industriföretag jobbar med mer än de huvudmoment som fokusen ligger på. Under större projekt kanske man hyr in personal som får montera och ta hand om viss slutproduktion som paketering.

Det här är moment som företaget med tiden har blivit mycket bra på. Det skulle kunna vara skäl till legoproduktion som erbjuds till andra närliggande företag. Det är ju ganska ofta så att industriföretag ligger nära varandra i regioner där allt från plast till metall formas och monteras till färdiga produkter.

När samtalen om att likvidera aktiebolag och ge upp kommer igång kan man också ta chansen att se på vad som skulle kunna utvecklas. Kanske går det att undvika en nedläggning genom att inse var expertisen faktiskt finns på det egna verkstadsgolvet.

Våga nya vägar

Att ta på sig uppdrag som legooperatör inom områden som tidigare varit mindre sidoverksamheter kräver förstås ett visst mod. Dessutom kan det vara så att personal behöver få tillgång till bättre verktyg såväl som uppdaterad kunskap.

Här gäller det att hitta en balans. När ekonomin är ansträngd finns det kanske inte något större utrymme för uppgraderingar och mer utbildning. Om det går att utveckla verksamheten med legoarbete baserat på det som finns på plats är det absolut något som bör testas innan ett finalt beslut om nedläggning fattas.

Nya samarbetspartners

Det kan tyckas enklast att nätverka i den egna regionen och det är klart att man börjar här. Det kan dock vara klokt att tänka på att Sverige är ett avlångt land med många center för industriproduktion. Att höja blicken och ta kontakt med fler inom samma industri på andra platser i landet kan också vara aktuellt. Samarbeten mellan olika regioner kan vara det som gör att företaget till sist inte måste likvideras utan att man istället via legoverksamheten finner nya vägar att producera på.

6 Oct 2020