Vad krävs för trådbearbetning som ger goda resultat?

När tråd ska bockas så finns det mycket att beakta. Beroende på projekt så kan det vara så att man behöver en specialanpassad lösning för trådbearbetning och då kan det krävas lite mer än en bra CNC-maskin. Men vad krävs egentligen för att trådbearbetningen ska ge de önskade resultaten, det tar vi en titt på här!

Trådbearbetning som planeras på rätt sätt

Innan legotillverkning kan komma igång behövs det en bra plan som alla är införstådda med. Det gäller att se på hur produkten som ska tas fram på bästa vis kan tillverkas. Nu är det inte säkert att det industriföretag som normalt sett tar hand om bockning klarar komplett trådbearbetning.

Det kan ju till exempel vara så att man inte har rätt maskin för uppdraget eller att det inte finns kapacitet på plats för den efterbearbetning som kommer att krävas. I det här läget så får man antingen se på möjligheten att jobba med fler legooperatörer eller att välja en flexibel samarbetspartner som bygger utrustning och arbetsmetod för varje projekt.

/tradbockning.jpg

Vad klarar ett bättre industriföretag?

Vilka krav kan du ställa på trådbearbetning från ett bättre industriföretag som inte måste ta in legooperatörer för de olika delarna av projektet? För det första så rör det sig om ett bolag som vet hur man tar fram den bästa lösningen för ditt projekt. Det här är själva planeringen.

Därefter så ska du kunna få hjälp med rätt verktyg såväl som rätt maskiner för att produktionen ska kunna gå igång. Idag är det möjligt att ha fleroperationsmaskiner som går att bygga om för varje projekt. Det är möjligt att ta fram unika verktyg för att det ska bli perfekt.

Det här behöver inte alls vara dyrt. Ett duktigt industriföretag kan klara allt detta på kort tid och med minimala kostnader. Detta särskilt då man till och med kan tillverka de verktyg som kommer att krävas på plats. Detta är inte alls en omöjlighet och något som givetvis kan dra ner på kostnaden för ditt tillverkningsprojekt.

Viktigt med pålitlighet och erfarenhet

Det stämmer att dagens moderna teknik gör det mesta möjligt. Det finns helt fantastiska maskiner som är snabba och exakta. Men det finns också de som lovar mer än vad de klarar av att hålla. Det här är en aspekt att komma ihåg då ett nytt samarbete för trådbearbetning ska inledas.

Det gäller att se på tidigare projekt för att få en uppfattning av hur de har hanterats. Du bör ta en titt på industriföretaget håller vad de lovar. Om de verkar vara pålitliga så är det ju bara att dra igång med ett första projekt för att sedan bygga på med fler då det hela fungerar som tänkt.

Lång erfarenhet är ofta ett tecken om pålitlighet. Har verkstaden varit igång länge så säger det ju något om hur den sköter sig. Att det dessutom finns god kunskap om ny teknik på plats är väldigt bra för kostnadseffektiva trådprojekt som det går att lita på.

1 Apr 2022