Legoarbeten för smarta produktionslösningar

Legoarbeten innebär de processer av efterbearbetning, montering och paketering som krävs innan en produkt är färdig för leverans.

Dagens moderna industriverkstäder hanterar en rad komplexa arbetsmoment och behandlingar vid tillverkning av en metallprodukt. Vare sig det handlar om möbler eller bilar krävs ett stort antal maskiner likväl som kunniga operatörer och industriarbetare som produkten ska passera innan den är färdig. Det kan därför vara svårt för ett och samma företag att kunna utföra alla moment, och därför kan det vara nödvändigt att använda sig av andra företag för legoarbetning, det vill säga efterbearbetning, montering och paketering av en produkt.

Rätt ordning
När man ska använda sig av legoarbeten är det viktigt att ha hela produktionsprocessen planerad på förhand, med goda tidsmarginaler. Även om god planering alltid krävs vid tillverkning av en produkt är det extra viktigt då delar av produktionen sker på annat håll. Ordningsföljden för de bearbetningar och behandlingar som behövs måste vara genomtänkt för att hålla kostnaderna nere och undvika mer transport än vad som är absolut nödvändigt. Ofta kan samma företag som monterar och paketerar även göra efterbearbetning. Det är också viktigt att kommunikationen är god så att alla inblandade parter har översikt över och förståelse för processen. På så sätt minskas risken för dyrbara misstag.

Flera moment
Det finns flera olika moment som alla klassas som legoarbeten. För mer information. Efterbearbetning är ett sådant moment vilket kan innebära flera saker. Dels finns det specifika svetsmoment som inte kan göras med automatsvets och som därför är lite mer tidskrävande. Inte alla industriverkstäder har den tid som krävs, eller den kompetens, för manuell svetsning då de redan hanterar en mängd avancerade maskiner och arbetsmoment. Därför kan produkten efter utförd huvudbehandling skickas till en verkstad med kunniga svetsare som svetsar de sista detaljerna. Ett annat vanligt moment är ytbehandling som syftar till att stärka och skydda metallytan samt ge ett visst utseende, som till exempel en blank finish eller en viss färg. Lackering är en sådan ytbehandling som erbjuder en mängd olika typer av skydd och färg för olika syften och som kräver kunniga lackerare för att uppnå exakt jämn fördelning samt bra färgsättning. Detta kan man också behöva anställa yttre kompetens till för att få bästa resultat.

De sista pusselbitarna
Montering och paketering är allt som återstår då en produkt är så gott som färdig. Montering kan vara en ganska mödosam process när det till exempel handlar om komplexa produkter som består av många delar. Det kräver noggrannhet och kunskap om fästelement för att veta hur produkten ska monteras samman, och även här är kommunikation viktigt där monterarna vet hur produkten har framställts och vilka material som ingår. Vid större produkter kan robotar behöva användas men mycket hanteras också helt för hand vilket kräver en stor personalstyrka om man snabbt vill ha produkten färdig för leverans. Därför kan detta moment vara lite mer kostsamt, men å andra sidan balanseras det av att tidigare moment är automatiserade och mycket billiga. Dessutom är korrekt montering en förutsättning för att produkten ska fungera så det är väl värt det.