Monteringsarbetet störs inte av regn med dagvattenmagasin

När det regnar kraftigt kan det ställa till stora problem. Om parkeringen utanför verkstaden blir som en stor damm är det svårt att komma till jobbet. Det här är ett problem som går att lösa med dagvattenmagasin som läggs ner i marken. Dessa skickar vatten åt andra riktningar så att det fortsatt går att jobba vidare med monteringsarbete.

Undvik översvämning med dagvattenmagasin

När industriområden byggs upp tänker man inte alltid på hur det ser ut i marken. Det är klart att man undersöker att det är säkert att bygga tunga industrikomplex. Annars ligger fokus mer på hur området struktureras så att man får enkelt tillgång mellan företag för legoarbete och mer.

Det kan också vara så att man inte inser att det kan komma en dag då det upptäcks att vatten ansamlas på ett farligt sätt på olika platser i industriområdet. Bäst är att åtgärda med dagvattenmagasin och system med dagvattenkassetter innan detta upptäcks.

Med dagvattenmagasin är det så att det går att samla in regnvatten som kommer i stora mängder på ett effektivt sätt. Det hela fungerar i system där man har dagvattenkassetter som leder vattnet till magasin och sedan vidare ut till lämplig plats.

/vattendrag-i-varmland.jpg

När problemet blir ett faktum

Det är alltså bäst om man då industriområdet planeras och byggs kan lägga ner dagvattensystem för att hantera kommande översvämningar. Om detta inte har gjorts går det ändå att åtgärda problemen då de uppstår.

Först får man förstås hantera situationen på bästa möjliga vis. Det kan vara svårt att mota bort stora mängder vatten då de kommer plötsligt. Men med pumpar och andra insatser går det ändå att rädda verksamheter och se till att det går att komma igång igen någorlunda snabbt.

Så snart som det blir möjligt kan man dra lärdom av det som hände och placera dagvattenkassetter såväl som dagvattenmagasin på rätt platser. Det här säkrar att kommande oväder inte kommer att leda till samma skador och problem.

Inte bara för katastrofer

Nu är det förstås viktigt att förstå att dagvattensystem inte bara är till för katastrofer då det blir så mycket vatten att det innebär fara för människor och maskiner. Det kan ju bli irriterande nog när en parkeringsplats är så full av vatten att man inte kan gå normalt på den.

För att kunna köra, jobba och röra sig i området på ett obehindrat sätt när det regnar under många dagars tid så måste regnvattnet rinna undan ordentligt. Det kommer det att göra när brunnar som fångar upp vattenmassor leder dem vidare till dagvattenkassetter och magasin.

Från systemet under marken kan man koppla vidare till avloppssystem eller välja att skicka vattnet ut i naturen. Det här beror lite på hur området ser ut och hur det är planerat. Det finns ju fördelar med att ta till vara på vatten som kommer. Här kan framtiden komma med spännande möjligheter för industrin.

Att just kunna använda systemen för att samla in vattnet när det kommer kan ju leda till att man kan jobba på ett effektivare sätt som sparar pengar för industrin. Det kan vara något för dagens studenter inom arkitektur och teknologi att se närmre på.

Filtrera gifter och smuts

Något vi inte får glömma bort är att de moderna systemen med dagvattenmagasin även inkluderar filter. Det är därför som man omkring vägar och i industriområden faktiskt kan skicka ut vatten som faller ner till naturen.

Det går att filtrera bort gifter och smuts på ett effektivt sätt. Även om vattnet kommer att nå avlopp och reningsverk är det inte dumt att få flera instanser av rengöring. Det här är en del av det arbete som pågår i Sverige för att skapa en renare och säkrare natur.

Summering

När det finns dagvattenmagasin på plats i system som fångar upp kraftfullt regnfall kan verksamheten med monteringsarbete och mer fortsätta. Dessutom kan man jobba med att använda vatten på ett smart sätt. Då det leds vidare till avlopp eller ut i naturen ser filter till att man fångar upp smuts som är farligt.

27 Dec 2021