Vem ska montera dagvattenmagasinen?

När det blir dags att installera dagvattenmagasin så kommer frågan om vem som ska montera och gräva ner. För allmänna platser som parkeringar så kan det här vara en omfattande process som kräver mycket god planering. Men även på privat mark så kan det vara en fördel att få monteringen utförd av proffs på dagvattenmagasinen.

Dagvattenmagasin är lätta

Något som är en stor fördel med moderna dagvattenmagasin är att de är mycket lättviktiga. Plastmaterialen är enkla att hantera men det betyder inte att dagvattenmagasin och andra delar inte håller på ett bra sätt. När de har formats för att passa in i system så kan de hålla mycket länge under jord.

Men det är inte lika lätt att förstå precis hur dagvattensystemet ska läggas under mark. Det behöver inte ligga djupt men det behöver ligga på rätt ställe! Den som ska montera är ju sällan expert på hur vatten rör sig i marken på olika ställen.

Med tanke på detta så är det viktigt att få hjälp av experter på just detta. Exakt placering måste finnas med i planeringen och vara klar då det blir dags att montera kassetterna. Montörerna kommer att följa instruktioner och se till att det planerade systemet hamnar på rätt ställe. Det kan de göra med hjälp av ritningar.

Kopplingar som fungerar

När dagvattenkassetter monteras så är det ofta så att de ska kopplas på ett befintligt avloppssystem. Kopplingar måste fungera på ett bra sätt så att det inte bildas stopp och läckor. Det här bör vara enkelt då designen är gjord för att göra det enkelt för montören att skruva ihop systemet.

Innan man täpper igen med jord över dagvattenkassetterna så ska det hela testas. Det här är en del av montörens arbete. Det är alltså viktigt att få hjälpen av folk som har god erfarenhet av att testa och rätta till eventuella fel.

Då det behövs ändringar

Det är inte så ovanligt att befintliga dagvattensystem behöver ändringar. Marken kan förändras och så kan det ju vara så att man anlägger ny bebyggelse nära det tidigare systemet. Då går det att bygga på genom att gräva upp där detta krävs.

När en montör ska lägga i fler dagvattenkassetter i marken och koppla dessa till befintligt system så måste han ha god information. Här är planering också a och o. Genom att från start veta precis vad som finns var i marken så blir det mycket lättare att jobba med dagvattenkassetterna.

Så summan av det hela är att det gäller att låta vana och erfarna personer montera dagvattenkassett. Detta både då de läggs i marken för första gången och då det rör sig om uppdateringar.

16 jun 2019