Monteringsarbete för hållbara konstruktioner

Monteringsarbete är det moment då en produkt monteras samman till sin slutgiltiga form.

Att en produkt är korrekt monterad är en förutsättning för att den ska fungera som den ska, och därför är monteringsarbete en ytterst viktig del i produktionsprocessen. Att montera kräver särskild kompetens och förståelse för materialen och tidigare skeden i tillverkningen, samt god planering. Många företag hyr in ett annat för montering då de industriverkstäder som genomför de flesta större arbetsmomenten oftast inte har personal och utrymme för montering.

Stegen innan montering             
Även om dagens metallprodukter ofta ser ut att bestå av en enda glänsande metallkomponent är detta i stort sett aldrig fallet. Istället ligger bakom varje produkt en komplex kedja av beskärning, bearbetning, ytbehandling och sist men inte minst monteringsarbete innan den är redo för användning. Oftast sker större delen av de första stegen på en industriverkstad där avancerade maskiner och datorer hjälper till att utföra allt från svarvning och fräsning till bockning och svetsning för att på effektivast möjliga sätt få fram rätt formade delar till produkten. Dagens industriverkstäder är anpassade till att producera stora volymer och kan på kort tid tillverka många kopior till lågt pris. När produkten väl har formats med lämplig teknik behöver den även ytbehandlas för att garantera skydd mot rost och annat slitage, samt en attraktiv yta.

Kunskap för korrekt montering
Man kan tro att montering är den lättaste delen av tillverkningsprocessen, men för att en produkt ska monteras korrekt krävs rätt kompetens och rätt förutsättningar. Först och främst måste man avgöra hur avancerad monteringen är, samt hur stor produkten är. För avancerade komponenter där till exempel mycket små delar ska monteras krävs ibland användande av robotverktyg. På samma sätt kan mycket stora objekt behöva monteras med hjälp av industrirobotar. Ett stort antal produkter monteras dock på manuell väg, genom kompetenta monterare. Oavsett om man behöver både människor och robotar för monteringsarbete så är fästelementen en viktig del av arbetet. Skruvar, muttrar och bultar måste alla placeras på rätt sätt, och på rätt ställe, för att konstruktionen ska sitta ordentligt ihop. Även om monterare följer noga instruktioner kring hur produkten ska sättas samman är det viktigt att de också har kunskap och förståelse för materialen som används. På så sätt kan en felaktigt konstruerad skruv eller skadad detalj upptäckas innan det är för sent.

God planering håller budgeten
Många oförutsedda hinder kan uppstå på alla stadier av tillverkningen, och montering kan vara en extra känslig del. Då detta moment ofta är förlagt till annan plats än tillverkningen kan dålig kommunikation eller slarv lätt medföra att det blir missförstånd angående leveranstid eller i ännu värre fel leder till felmonterade produkter. Därför krävs god planering där man på ett tidigt stadium vet när och var monteringsarbete ska utföras, samt att det företag man anställt är väl införstått med produktionsprocessen och tidsramarna. Det är lätt att glömma bort att de monterade produkterna även ska transporteras iväg efter bearbetning. Tänk på att ta med transporter och lastpallar i beräkningarna. Tack vare modern teknik har man alla förutsättning att ha en lättöverskådlig produktionsplan där alla steg är noga beräknade för att se till att budgeten inte spricker, och montering kan då bli så enkelt och smidigt som det låter.

 

Här hitta du mer information om sponsring