Legoformsprutning för exakta komponenter

Legosprutformning är ett smart och kostnadseffektivt sätt att forma komponenter av olika material hos de företag som har bäst kompetens.

Produkttillverkning är idag en komplex process där många material ofta används i en och samma produkt. För att hålla hög kvalitet måste alla komponenter vara korrekt tillverkade av företag med stor materialkännedom, där man vet vilka processer som är lämpligast för att på bästa sätt utnyttja materialens egenskaper. Legoformsprutning är ett sätt att tillgodose behovet av formsprutade produkter genom att anställa utomstående kompetens som kan tillverka stora volymer utifrån de ritningar och prototyper som önskas.

Många delar
Då en idé för en produkt är på planeringsstadiet måste man komma fram till vilka material som kan skapa de bästa komponenterna som i sin tur leder till bästa möjliga slutprodukt. Inom dagens avancerade industri innebär detta allt som oftast en kombination av många material och väldigt många tekniker, samt många typer av kompetens. En och samma verkstad har nuförtiden i stort sett aldrig precis alla maskiner och kompetenser som krävs för att tillverka en produkt från början till slut, och därför är någon form av legotillverkning oftast med i bilden. Detta innebär alltså att man tar hjälp av ett företag som är specialiserat inom ett område man saknar och tar hand om delar av produktionen. Ett exempel på detta är legoformsprutning vilket är användbart för att skapa en rad olika komponenter av många material.

Varför formsprutning?
Formsprutning är en mycket kostnadseffektiv teknik där man kan framställa kompletta komponenter eller produkter i ett enda steg, och smidigt ta fram även mycket stora volymer. Man kan jobba med olika material vilket gör tekniken effektiv, och man kan på så sätt få flera olika komponenter tillverkade av samma företag som behärskar tekniken. Formsprutningsmaskiner fungerar genom upphettning av plastgranulat även kallad masterbatch. Man kan även formspruta i metall och det krävs så klart mycket höga temperaturer för att smälta metaller. Först måste metallpulver blandas tillsammans med kemiska tillsatser till en form deg innan den kan smältas och föras in i en form. Sedan tar man helt enkelt isär formen och plockar ut innehållet i form av en färdig produkt. Det här påminner en hel del om hur man skapar vackra chokladdetaljer. Just metallformsprutning är ett mycket kostnadseffektivt alternativ, då andra typer av skärande bearbetning är dyrare och innehåller fler moment. Dessutom kan man få fram alla möjliga former, även oregelbundna. En viktig sak man bör undersöka då man letar efter en lämplig legotillverkare för formsprutning är att formverktygen håller högsta kvalitet så att en slutprodukt med precis design är garanterad. Du kan läsa mer om formsprutning på www.masterbatch.se och på gnosjoregion.se/formsprutning/ 

Spara pengar
Vid legoformsprutning sparar man pengar genom att använda sig av en av de mest effektiva och kompletta tillverkningsteknikerna. Behovet av efterarbete är minimalt och detta håller kostnaderna nere samtidigt som samarbetet med legotillverkaren blir enklare. Ett enda moment behövs vilket gör kommunikation kring det som ska göras rak och tydlig. Man behöver inte diskutera tidskrävande efterarbeten som lätt kan leda till förseningar och komplikationer. Det föreligger ju alltid en risk då tillverkning sker kontinuerligt på olika håll, och det krävs god planering för att allt ska bli färdigt i tid. Därför är det bra att hyra ut så pass kompletta moment som möjligt där en komponent tillverkas från början till slut på samma plats.