Legotillverkning ger en komplett arbetsprocess

Legotillverkning är ett sätt att överföra delar av produktionen eller bearbetningen av en produkt till ett annat företag som har den kompetens man saknar.

Vid tillverkning av en produkt är det många komplexa processer som ska inkluderas. Produkten måste utgå från en typ av ritning, lämpliga material och formningsprocesser ska väljas, och dessutom behöver en kostnadsplan och en tidsplan uppskattas. En produkt består idag av så många komponenter att det oftast inte går att utföra alla nödvändiga moment på ett och samma ställe. Därför är legotillverkning ett användbart sätt där vissa delar i processen, ofta mot slutet, lämnas till andra företag eller till extraarbetare som har den kompetens man söker.

Delar skapar helheten
Det ligger många olika tekniker bakom varje färdig produkt. Något så enkelt som en möbel kan ha genomgått allt från fräsning och bockning till svarvning och lackering. Dessutom består ofta mer komplexa produkter såsom bilar av ett mycket stort antal delar, både de stora synliga såsom själva bilkroppen och mindre såsom rör, skruvar och komponenter i motorn. Ofta har inte ett och samma företag kompetensen för alla delar, och de ger därför uppdraget att skapa vissa delar eller göra efterbearbetning på redan befintliga delar till ett annat företag. Det kräver mycket god kommunikation för att legotillverkning ska fungera. Det ligger ju en viss risk i att delar av samma produkt produceras på olika håll, då det lättare blir rörigt och missförstånd kan sätta käppar i hjulet för en smidig produktion. Men vid god planering kan det vara en kostnadseffektiv lösning som leder till bättre resultat.

När behövs detta?
Nästan alla industrier som arbetar med lite mer komplexa produkter behöver använda sig av kompetens från andra företag under något steg i tillverkningen. Två exempel är bilindustrin och medicinindustrin som båda arbetar med komplexa maskiner vars tillverkning inkluderar många olika moment och olika typer av kompetens. När ett företag funderar på att använda sig av en legotillverkare måste flera aspekter as i beaktande. Avstånd är en sådan aspekt. Om avståndet mellan de två företagens produktionslokaler är för stort kan kostnaden bli för stor. Å andra sidan, om produktionskostnaden hålls nere genom användandet av kostnadseffektiva automatiserade maskiner för att producera majoriteten av delarna kan det fortfarande vara idé att låta vissa delar produceras på annat håll, där man vet att kompetensen för det momentet är högt.

Vanliga moment
Ofta kan det vara så att ett företag har kompetens för de stora, centrala delarna i produktionsprocessen. Dessa inkluderar till exempel fräsning, bockning och automatsvarvning. Dessa tekniker kan användas till att producera stora volymer av mycket komplexa komponenter till lågt pris. Dessutom behövs inte mycket mänsklig arbetskraft då man också har hjälp av industrirobotar, medan industriarbetarna lägger fokus på att kontrollera maskinerna genom datorprogram. Det finns fortfarande moment som endast människor kan göra, såsom vissa typer av svetsning, ytbehandling och även montering. Dessa kan tyckas vara små och enkla moment men de kräver samma noggrannhet som vid alla andra delar av produktionen, och görs de inte korrekt blir slutprodukten lidande. Legotillverkning kan vara ett effektivt sätt att se till att varje del produceras av det företag med bäst kompetens.