Legosvetsning för detaljrikedomen

Legosvetsning kan användas som del i metalltillverkning där vissa komponenter behöver avancerad svetsning.

Idag kan datorstyrda maskiner göra det mesta när det kommer till metalltillverkning. Teknikerna som finns för att forma, böja och på andra sätt bearbeta metaller kan verka oändliga, men trots allt har automatiserad teknik sina begränsningar. Vissa moment kräver skickligt manuellt arbete för att resultatet ska bli korrekt, och ett sådant moment kan vara svetsning. Därför är legosvetsning en praktisk lösning som många tillverkare kan behöva använda sig av då de själva saknar den kompetens och de verktyg som behövs för att utföra specifika, avancerade svetsmoment.

Precis teknik
Svetsning är en fogningsteknik där man genom att hetta upp metallstycken kan sammanbinda dem till en och samma komponent. Denna teknik utförs manuellt av kunniga svetsare, och ibland behövs även hjälp av industrirobotar för att hantera komponenter. God svetsning handlar om precision och det krävs skickliga svetsare för att lyckas sammanfoga metaller med ett jämnt och snyggt resultat samt inte skada metallen och försämra korrosionsskyddet. Många industriverkstäder har dock inte kompetens för denna teknik. Det krävs så många andra större moment utöver svetsning vid framställning av en produkt att många fokuserar på huvudmoment i form av exempelvis svarvning, fräsning och bockning i sina verkstäder. Därför är legosvetsning ett bra alternativ där man genom att hyra andra företag som har kunniga svetsare och rätt utrustning kan utföra det precisionsarbete man behöver. På så sätt kan man garantera en bättre slutprodukt, som har hanterats med högsta expertis under alla steg av tillverkningen.

Säkerhet
En mycket viktig aspekt av svetsningen är säkerheten. Så mycket av dagens metallbearbetning kan idag utföras med hjälp av maskiner och robotar vilket gör att säkerhetsaspekten är något man ofta tar för given. Trots allt minskar ju riskerna betydligt när människor kan stå på behörigt avstånd och låta maskinerna göra jobbet, men svetsning är ett hantverk som utförs av människor och därför så krävs det att man vidtar extra säkerhetsåtgärder. Speciella kläder och skyddsmasker används så att varken hud eller ögon skadas av hettan och svetssprutet. Dessutom krävs utrymme så att svetsaren är på säkert avstånd från de elektromagnetiska fält som elkablarna utstrålar.

Planering
Riktigt bra svetsning tar lite tid men det är det värt då svetsfogen på så sätt blir bättre och resultatet därmed både snyggare och mer hållbart. Just därför är bra planering mycket viktigt vid legosvetsning. Redan på ett tidigt stadium i tillverkningsprocessen bör man kontakta lämpliga företag som kan erbjuda svetsning för att diskutera vad man vill ha gjort, vilken budget man har att jobba med, samt vilka tidsramar. Man bör också se till att företagen är införstådda med hela tillverkningsprocessen och vet exakt vilka behandlingar produkten har genomgått, och eventuellt kommer att behöva genomgå efter svetsningen. Kanske upptäcker man att företaget även kan erbjuda andra lämpliga efterbehandlingar såsom ytbehandlingar eller montering, och på så sätt kan man undvika ytterligare transportsträckor och spara pengar. Oavsett om man bara behöver svetsning eller även andra moment, är god kommunikation en förutsättning för att resultatet ska bli så bra som möjligt och för att alla parter blir nöjda med samarbetet.