Efterbearbetning sist men inte minst

Efterbearbetning är ett samlingsnamn för de moment av ytbehandlingar och montering som behövs innan en produkt är leveransklar.

Då man framställer en metallprodukt är en rad olika tekniker involverade för att både ge produkten dess form och dess utseende. Ett viktigt moment för att se till att den slutgiltiga produkten kommer hålla vad den lovar är efterbearbetningen. Detta kan innebära olika saker för olika produkter. Vissa är nästan färdiga redan efter svarvning eller bockning och behöver bara rostskyddas innan de monteras och paketeras medan andra behöver mer avancerad och detaljerad bearbetning. Det är viktigt att känna sina material och veta redan på ett tidigt stadie vilken typ av efterbearbetning som kommer krävas.

Svetsning för detaljrikedom och design
En vanlig typ av efterbearbetning är svetsning. Även om många svetsmoment numera effektivt kan utföras av automatsvetsar så krävs ibland att vissa mindre detaljer kompletteras med manuell svetsning, och både automatiserad svetsning och manuell kan vara del i efterbearbetningen av en produkt. Svetsning görs med syfte att kombinera olika metaller och på så sätt stärka dem samtidigt som man påverkar produktens form, och skapar en snyggare yta. När man ska utföra manuell svetsning på ett bra sätt krävs kunniga svetsare som har rätt utrustning och ett speciellt utrymme som är till för svetsning. Industriverkstäder har inte alltid den kompetens eller de verktyg som krävs och därför kan man ibland använda sig av legosvetsning som ett led i efterbearbetningen.

Ytbehandlingar
En annan vanlig form av efterbearbetning är de ytbehandlingar som syftar till att stärka och skydda metallkomponenter, och ge dem en jämn och snygg yta. De finns en rad olika ytbehandlingar, vissa är anpassade till utomhusprodukter och ger ett kraftigare skydd mot korrosion medan andra metoder ger ett ganska lätt skydd men även en dekorativ yta, vilket passar väl för inomhusprodukter såsom inredning. Oftast görs flera olika ytbehandlingar på samma produkt för att verkligen garantera att hållbarheten är bra. Färg kan appliceras på en produkt i samband med lackering och lacket fyller på så sätt dubbel funktion som både skydd och estetik. Lacken kan appliceras på olika sätt, ofta sprutlackeras våtlack på ytan med hjälp av en högtrycksspruta medan pulverlack appliceras genom elektrolys och härdning. Oavsett lack är en jämn metallyta och ett jämnt snyggt lager lack en förutsättning för gott resultat

Montering
När en produkt väl har genomgått all efterbearbetning som krävs för att ge den sin slutgiltiga form och färg är det endast montering och leverans som återstår. Detta kan vara ett känsligt skede i tillverkningsprocessen då de flesta tillverkare är beroende av yttre kompetens för det ibland tidskrävande momentet att montera och paketera en produkt. Det innebär alltid en viss risk att använda sig av ett utomstående företag och därför är det viktigt att välja noga. Innan man överlämnar sin nästan färdiga produkt är det viktigt att försäkra sig om att företaget har rätt kompetens och har fått all nödvändig information kring produkten och dess design. På så sätt kan monteringen ske smidigt och leda till att produkten sätts samman som den ska och blir leveransklar i tid.