Trådbearbetning i 3D är möjligt

Det är spännande att se hur trådbearbetning på många vis har förändrat tillverkningsindustrin. Det här beror på att den här formen av metallbearbetning ger så många möjligheter. Verkstäder kan med moderna maskiner skapa former i 2D såväl som i 3D. Men det är klart att trådbearbetningen i 3D imponerar lite extra.

Automatisk trådbearbetning i 3D

Maskinerna som erbjuder trådbearbetning i 3D jobbar på ett mycket avancerat sätt. De är automatiserade och kommunicerar med hjälp av datorteknik. Med hjälp av den moderna teknologin så kan metallverkstäder få fram mycket komplicerade former.

Samtidigt som det går att jobba på ett väldigt detaljerat sätt så går det snabbare än någonsin. Det innebär att dagens 3D former kan vara mer kostnadseffektiva än tidigare trådbearbetning i 2D. Allting kan bli klart med en maskin och en produktionsprocess.

En operatör kommer att se till att maskinen är redo att börja tillverka de delar som ska formas. Operatörens jobb blir också att överse processen. Så länge som det finns en prototyp eller en ritning så är det enkelt att få igång tillverkningen som blir mycket precis.

Olika typer av tråd

Det fina med den moderna tillverkningstekniken är att man kan jobba med olika typer av metalltråd. Det finns tjockare former såväl som riktigt tunn tråd som kan gå igenom en trådbearbetningsmaskin med perfekta resultat.

Valet av metall är mycket fritt. Det går att böja tråden hur som helst i vinklar som kan tyckas omöjliga. Men precisionen är hög och det går att ställa mycket höga krav. Det öppnar dörren till tillverkning så som vi aldrig har sett den förr.

Från 2D till 3D

Tidigare så har det varit vanligare med trådbearbetning i 2D. Det här var inte perfekt. Det är inte sällan så att man med 2D måste förenkla design. En kund kan komma med en ritning som sedan inte visar sig vara möjlig på grund av trådbearbetningsmaskinens begräsningar.

På grund av detta så var det inte ovanligt att industriföretag fick tacka nej till uppdrag då maskinerna inte kunde ge de önskade resultaten. Så kan det fortfarande se ut när företagen inte har 3D-tekniken.

Med 2D så kan det vara möjligt att producera produkter som liknar det man får fram med 3D. Men då är det ofta så att det krävs en hel del efterbearbetning. Då det ska svetsas, böjas och stansas så tar produktionen längre tid och då blir det också dyrare.

Extra steg och efterbearbetning är också risker för fel. Om det begås fel så kan man förstöra hela grundkonstruktionen och därmed få börja om från början igen!

Då du vill få trådbearbetning i 3D

Om du är ute efter att få trådbearbetning i 3D så är det givetvis mycket viktigt att välja rätt samarbetspartner. Varje legooperatör som erbjuder bearbetning av tråd jobbar inte med 3D. Det gäller att verkstaden har rätt maskiner och god erfarenhet av dessa.

Om kunskapen inte finns så kan det bli så att uppdraget du lämnar in blir för svårt. Då kanske resultaten inte blir så goda som de skulle kunna bli. Det viktigaste är ju resultatet. Om en metallverkstad med klassiska 2D-maskiner klarar det hela bra så kan det vara att föredra.

Men var medveten om möjligheterna med att jobba i 3D. Verkstäder som erbjuder trådbearbetning i 3D är inte sällan mycket bättre på att möta dina krav och behov. Detta oavsett hur komplicerade de är. Dessutom så kan du räkna med snabbare tillverkning och resultat som är mycket precisa.

Med tanke på att den nya tekniken kan spara dig både tid och pengar så är det ju inte så mycket att fundera på. Din slutkund kan snart ha sin beställning klar och det kan betyda allt. Men bäst av allt är förstås att du med 3D-bearbetning har möjlighet att göra ditt avtryck i världen. Du kan stå bakom en design som är helt unik och som kanske kommer att eftersökas av många som får nys om den.

31 May 2019